Endring av navn og lover

På siste årsmøte avholdt 20. november 1992, vedtok tidligere Norsk Forening for Medisinsk Strålingsfysikk (NFMS) å endre navn  til Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMS). Samtidig ble lovene endret slik at alle forekomster av «strålingsfysikk» ble endret til «fysikk». Endringen er å betrakte som en videreføring av NFMS, men med utvidet fagområde og medlemspotensiale.

Bakgrunnen for navneskiftet er de siste års diskusjoner om et nærmere samarbeid mellom MTF, NFBT og NFMS.

Endring av navn og lover

Legg igjen en kommentar