Årsrapport 1993

Årsrapport MTF perioden Mai 1992 – Mai 1993:

Styret:

Det er avholdt fire styremøter.  Det ble utarbeidet felles uttalelser til høringsforslag:

  • Rapport om medisinsk utstyr
  • Kvalitetssikring
  • Tilsyn og Meldetjeneste juli 1992.

Sammenslåing av NFBT og MTF:

Dette ble behandlet av MTF’s generalforsamling på Gjøvik.

Kursvirksomhet:

Det ble avhold en svært lav profil med å arrangere kurs. Imidlertid har styret nedsatt et eget utvalg som skal se nærmere på tema. Det ble konkludert at skulle lages en skisse for hvordan opplæring/praksis/prøve kan organiseres.

Årsrapport MTF i perioden mai 1992-mai 1993

Legg igjen en kommentar