Logo-konkurranse

I forbindelse med den planlagt sammenslutningen av NFBT og MTF til våren, utlyses det en tegnekonkurranse for å få fram en ny logo for den nye foreningen MTF.

Konkurranseregler:

  1. Alle medlemmer i NFBT og MTF innbys til å tegne forslag til logo for den nye foreningen MTF.
  2. Den nye logoen skal benyttes på foreningens papir, alene eller sammen med den internasjonale logo og engelske navn som begge forblir uendret.
  3. Tegningen skal være fulgt av en kort forklarende tekst.

Les resten av innholdet i:

Logo-konkurranse

 

Legg igjen en kommentar