Landsmøte 1993 – forslag til sak

Fra: Bjørnar Pettersen, Nordland Sentralsykehus, Medisinsk teknisk avdeling
Til: Ståle Lybekk, Medisinsk Teknisk Forening

 

Bjørnar Pettersen ber om at følgende tema/sak blir vurdert av styret i MTF med tanken på å få den talt opp på årets landsmøte.

Innenfor flere områder av MTU blir det aktuelt å behandle data/signalene fra utstyret videre i EDB-utstyr. Et av områdene der er kommet: lengst er innenfor laboratorievirksomhet, først og fremst klinisk kjemisk laboratorium. Det er en sterk utvikling innenfor mikrobiologi, patologi og immunologi.

Et annet og stort aktuelt område er innen bildediagnostikk.

Innen radiologi står vi foran en stor utvikling, og denne vil spesielt komme innen lagring av bildedata og viderebehandling av disse.

Landsmøte 1993 – forslag til sak

Legg igjen en kommentar