Møteinnkalling til generalforsamling,10.03.1993

Sted: Hotell City, Fredrikstad.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
  2. Valg av ordstyrer.
  3. Valg av referent og 2 desisorer.
  4. Årsberetning – MTF.
  5. Regnskap og revisors beretning.
  6. Budsjett 1993.
  7. Valg: styre, redaktør, revisor, valgkomite.
  8. Årskontingent.
  9. Landsmøte 93/94.
  10. Andre saker.

Møteinnkalling generalforsamling mars 1993

Legg igjen en kommentar