Resultatregnskap for regnskapsåret 01.01.92 – 31.12.92

Resultatregnskap for regnskapsåret 01.01.92 – 31.12.92 i MTF:

Inntekter 92.761,67 og Utgifter: 76.307,00

Kommentarer til resultatregnskap:

Oppslutning fra medlemmene omkring MTF er solid, dette er uttrykt i form av økte inntekter i form av medlemskontingent, som er betalt av 78 % av medlemsmassen. På den andre siden utgiftene forteller om en forening med et altfor lavt aktivitetsnivå, hvor det stort sett er styret som avholder sine styremøter, besørger en sunn økonomi og ellers holder foreningens anseelse på plass.

Les Regnskap for MTF’s fond 1992, Regnskap for tidsskrift 1992, samt Revisjon av regnskapet for MTF 1991-1992 i:

Resultatregnskap for regnskapsåret 1992