Innkalling til styremøte + referat, 1993

Saksliste:

  1. Referatsaker
  2. Landsmøtet Fredrikstad
  3. Generalforsamling (Årsmelding, regnskap, osv.)
  4. Status vedlikehold på Norske sykehus. Er det behov for undersøkelse?
  5. Eventuelt

Les referat fra styremøte 31.01.1993 i:

Innkalling til styremøte og referat, 1993

Legg igjen en kommentar