Adresseforandring og register for «Clinical Engineers»

Trond Fagerli skriver at han reiser til Botswana på to-års engasjement for NORAD ultimo oktober d.å., men ønsker fortsatt å stå som medlem av MTF.

Han vil gjerne motta tidsskriftet på den nye utenlandsadresse.

Trond Fagerli har ansvaret for å føre det norske registeret over «clinical engineers», og han synes det er naturlig at en person som er sentral i foreningen overtar dette arbeidet.

Adresseforandring og register for Clinical Engineers

Legg igjen en kommentar