Vedrørende «Clinical Engineering» og NKKN’s gruppe

Saken om register/registrering av «Clinical Engineer». Dette synes Alan Fields å være en klar sak for MTF å følge opp. På grunn av uklarheter i definisjonen om hva som er en Clinical Engineer, må en bred undersøkelse foretas på nytt.

Gruppen i NKKN skriver for tiden nærmest en slags bok om opphavet til det nåværende Norske Nomenclatur Kodesystem. Dette kan være et viktig verktøy/veiledning for mange andre land.

NKKN har  nå gjort ferdig en felles retningslinje for hvordan typer skal registreres med fullmakt fra styringsgruppen i prosjektet at disse er endelige. For at sykehusene selv kan være i stand til å rette på sine inventar registrene, kunne det være en ide å arrangere et to dagers kurs om temaet.

Et brev vedr. Clinical Engineering og NKKN

Legg igjen en kommentar