Møteinnkalling, 24.11.1993

Sted: Elektrisitetstilsynet.

Saksliste:

20/93   Godkjenning av innkallingen.

21/93   Godkjenning av referat 3.9.93.

22/93   Referatsaker.

23/93   FSTL og forum for medisinske tekniske ledere.

24/93   Clinical Engineer.

25/93   Utbrukt fondsmidler 93.

26/93   NKKN og engelsk bok.

27/93   Kurs i det nasjonale kodeverket, type registrering.

28/93   Kor orientering MTF -94.

29/93   Eventuelt.

Møteinnkalling, 24.11.1993

 

 

Legg igjen en kommentar