Referat fra styremøte, 24.11.1993

Sted: Elektrisitetstilsynet.

Saksliste:

20/93   Godkjenning av møteinnkalling.

21/93   Godkjenning av Referat fra forrige styremøte, 03.09.93.

22/93   Referatsaker.

23/93   FSTL, Forum for sykehusets tekniske ledere. Hva bør MTF gjøre.

24/93   Clinical Engineer, Ref. brev fra Alan Fields.

25/93   Ubrukte fondsmidler tildelt Alan Fields.

26/93   NKKN Engelsk bok.

27/93   Kurs i nasjonalt kodeverk, type registrering.

28/93   Kort orientering om MTF -94.

29/93   Eventuelt.

Referat fra styremøte, 24.11.1993

 

Legg igjen en kommentar