Brev – Velkommen til Medisinsk Teknisk Forening

Med dette brevet følger det en del informasjon om MTF.

HMT er et foreningens fagblad og i nr. 1/94 side 12 finner man en nærmere presentasjon. Hvert år avholder MTF et landsmøte med generalforsamling.

MTF tilstreber seg å være en aktiv forening og har fått anerkjennelse hos de offisielle myndigheter, som benytter MTF som en høringsinstans.

Foreningen er en ideell forening som ikke er knyttet til hverken fagforening eller politisk parti. MTF har ca 330 medlemmer fordelt på medisinsk teknisk personell, leger, sykepleiere, forskere, firmaer og serviceingeniører.

Et brev – Velkommen til MTF

Legg igjen en kommentar