Forslag til nettverksløsning/database for MTF

Systemer for informasjonsutveksling eksisterer i dag i liten grad for ansatte i helsesektoren. Som et tilbud til medlemmer av MTF, planlegges MTA-NETT (foreløpig arbeidsnavn) etablert som en elektronisk tjeneste. Her følger en kort oversikt over systemets mest sentrale funksjoner.

  • Målsetting
  • Post/diskusjoner
  • Oppslag/bulletiner
  • Filutveksling
  • On-line databaser

Forslag til nettverksløsning,database for MTF

Legg igjen en kommentar