Lønnsforhold for medisinsk teknisk personell ved norske somatiske sykehus

Styret i MTF har registrert at det er ønske om en kartlegging av lønnsforhold for medisinsk teknisk personell ansatt i sykehus.

Det ble laget en oversikt over stillingstyper og lønnsplassering for teknisk personell i medisinsk tekniske avdelinger/seksjoner/enheter ved alle norske sykehus.

Stillingsbetegnelser:

Fordelingen av de ulike stillingsbetegnelsene for 5 regionsykehus, 18 store og middels store sykehus og 22 mindre og små sykehus (basert på NIS betegnelser i Samdatarapportene) er vist i tabellen.

Lønnsforhold i forhold til stillingsbetegnelse og utdanning.

Kommentarer til lønnsforhold.

Les resten av innholdet i:

Lønnsforhold for medisinsk teknisk personell

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar