Referat fra generalforsamling i MTF 8. mai 1995

Sted: Hotell Rica Maritim i Haugesund

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møteinnkallingen, dagsorden og evnt. forhåndsstemmer og fullmakter.
  2. Valg av ordstyrer og referenter.
  3. Årsberetningen.
  4. Regnskap og revisors beretning.
  5. Budsjett.
  6. Valg av styre, revisor og valgkomite.
  7. Årskontingent.
  8. Landsmøte 1996.
  9. Andre saker og eventuelt.

Referat fra generalforsamling i MTF mai 1995