Innkalling til styremøte, 20.06.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

1/95   Kort oppsummering av MTF 95, med vekt på det økonomiske resultatet.2

2/95   Oppfølging av tidligere vedtak m.h.p. Kjetil Palmquist og BBS-arbeidet.

3/95   Avlønning av kasserer (ref. valgnemndas merknad til gen.fors. 95).

4/95   Styrets budsjettoppfølging.

5/95   Arbeidsoppgaver for styret for inneværende periode.

6/95   Tid og sted for neste møte.

7/95   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.06.1995

Legg igjen en kommentar