Erfaringer etter MTF’s landsmøte i Haugesund

Notat til møte i programkomiteen for MTF-96 15.06.1995.

Foredragsholdere

Det må presiseres i brev at de selv må bestille billett. Det må også presiseres eksakt hva de får dekket av sine utgifter (reise, seminar, måltid, overnatting).

Deltakere

I innbydelsen må det oppgis avbestillingsfrist og evt. gebyr. Avkryssingsfelt for alle seminarer/aktiviteter.

Utstillere

Det må presiseres at det kan gis tilsagn om andre størrelser på stand. Det bør presiseres at firmaansatte/firmagjester kan delta i utstillingen uten å være påmeldt.

Hotellet

Stor lette i arr. arbeid ved å la hotellet ta seg av matbilletter, festmiddag og sos.arr. (påmelding og betaling). Dette kan dermed gå utenom regnskapet.

Dataprogram

Bør foreningen ha en egen PC med kursprogrammet ferdig installert?

Les oversikten over inntekter og utgifter i:

Erfaringer etter MTF’s landsmøte i Haugesund

Legg igjen en kommentar