Referat fra styremøte i MTF, 20.06.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

1/95   Kort oppsummering MTFL95.

1a/95   Det nye styret.

2/95    Oppfølging av tidligere vedtak m.h.o. Kjetil Palmquist og BBS arbeidet.

3/95   Avlønning av kasserer.

4/95   Styrets budsjettoppfølging.

5/95   Arbeidsoppgaver for styret i inneværende periode.

6/95  Tid og sted for neste møte.

7/95   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 20.06.1995

Legg igjen en kommentar