Søknad om midler fra MTF’s fond

Alan Fields, daglig leder for NKKN (Medisinsk teknisk avdeling) ønsker å rette en søknad om tildeling av midler fra MTF’s fond for 1995. Midlene skal brukes til å dekke reise- og oppholdsutgifter for en kinesisk delegat for deltakelse i møte i ISO/TC 210/WG 3 Nomenclature, som skal avholdes i Bergen 13.-15.09.1995.

Personen som søkes om midler er medisinsk-teknisk ingeniør ved Testing Center of State Bureau of Pharmaceutrical Administration of China (Ren Xiaoli).

Årsaken til at det fremmes søknaden, er at ansattes arbeidsgiver er meget knappet med økonomiske ressurser, som begrenser muligheter for å få delta i internasjonalt arbeid. Det bør være et mål for MTF å styrke internasjonale forbindelser.

Søknad om midler fra MTF’s fond

Legg igjen en kommentar