Søknad om midler fra MTF’s fond

Formann for MTF Arne Rettedal skriver et brev til Alan Fields (Medisinsk Teknisk Avdeling – Haukeland sykehus), hvor det beklages for at søknaden vedrørende midler fra MTF’s fond ikke ble realitetsbehandlet av styret. Det skyldes at søknaden kom midt i ferien.

En del av styrers medlemmer er noe usikre på de prinsipielle sidene ved søknaden og ville gjerne ha en grundigere diskusjon rundt dette.

Vedrørende søknad om midler fra MTF’s fond

Legg igjen en kommentar