Statusrapport om NKKN’s virksomhet, August 1995

Generelt:

NKKN har frem til 31.12.1995 eksistert i overkant av 2 1/2 år finanser via Regiontilskuddsordningen, og det forberedes nå en søknad for en ny periode hvor det tas hensyn til den nødvendige aktivitetsøkning.

Følgende liste er et kronologisk oppsett av viktige hendelser og møter som direkte eller indirekte har påvirket utviklingen på nomenklaturfeltet  til dags dato.

Les innholdet av møter og hendelser, samt hoved punkter av det norske nomenklaturarbeidet i:

Statusrapport om NKKN’s virksomhet

 

Legg igjen en kommentar