Evaluering av NKKN’s virksomhet, Bergen

NKKN har siden prosjektstart i 1992 arbeidet med å utvikle et nytt nomenklatur for MTU, og har satt i drift en nasjonal database for MTU.

Det skal nå søkes om at NKKN fra 1996 får status som en permanent, landsdekkende funksjon med årlige, faste tilskudd via regiontilskuddsordningen. I denne forbindelse ønsker helsemyndighetene (MTF) en evaluering av NKKN’s virksomhet.

En uttalelse som bør inneholde en vurdering av:

 – Virksomheten generelt
 – Kvaliteten på arbeidet (nomenklaturet og typeregisteret)
 – Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
 – Hvilken rolle bør NKKN ha i fremtiden
 – Evt. andre satsingsområder

 

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Bergen

Legg igjen en kommentar