Innkalling til styremøte, 14.09.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

8/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

9/95   Innkomne brev.

22/96   Landsmøtet i Tromsø. Status.

32/96   Innkommet post og referatsaker.

4/95   Styrets budsjettoppfølging.

3/95   Avlønning av kasserer.

9/95   Adresse for MTF.

10/95   BBS-arbeidet.

11/95   Kurs: BBS/Internett.

12/95   Evaluering av NKKN.

13/95   Klinikkingeniør-MTF.

14/95   Tid og sted for neste møte.

15/95   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 14.09.1995

Legg igjen en kommentar