Ettersending av diverse saksdokumenter for styremøte i MTF, 14.09.1995

Som angitt i innkallingen, ettersendes herved endel sakspapirer til styremøtet.

Arne Rettedal har gjort noen endringer av dagsorden:

Kl. 10.30 tas sak 9/95: Dagskonferansen 18. oktober.

Grunnen til denne endring av dagsorden, er at MTF er medarrangør av denne konferansen sammen med LFH oh HAF. Foreningen har ingen egen arbeidsgruppe for konferansen, styret må fungere som sådan. Styrets oppgave ligger å finne frem til personer blant de som kan delta under noen av programpostene.

Sakslisten har fått en tilføyelse:

Sak 9/95   The 8.th Nordic Medical Devices Workshop.

Ettersending av div. saksdokumenter for styremøte i MTF, 14.09.1995

 

Legg igjen en kommentar