Telefaks: Evaluering av NKKN’s virksomhet

Telefaks fra Tore Løken (Eurosoft Norge A/S) til MTF’s styremedlemmer. Saken gjelder: Evaluering av NKKN’s virksomhet.

Tore Løken sender sine synspunkter på de enkelte punktene angående evaluering av NKKN.

Virksomheten generelt: Mulig det internasjonale engasjementet har vært for stort, selvom dette også vil gi nytte nasjonalt er det kanskje ikke så lett å innse for det vanlige bruker.

Kvaliteten på arbeidet (nomenklaturet og typeregisteret): Synes det «ferdige» produkt er bra. Det som bør bedres er i første rekke utgivelsen av nye versjoner, disse bør komme 4. ganger i året. Det kommer nye apparattyper på markedet kontinuerlig («on-line» med NKKN).

Les resten av innholdet i:

Telefaks

 

Legg igjen en kommentar