Telefaks vedrørende evaluering av NKKN’s virksomhet

Fra: Øystein Skaanes-Larsen (MTF)
Til: Tore Løken (Eurosoft Norge A/S)

 

Øystein Skaanes-Larsen slutter seg til kommentarer og vil påpeke at i noen tilfeller finnes to grupper for samme apparattype.

For eksempel:

11309 Overvåkning, transport
10122 Prepaq.
11674 Transportabel overvåkningenhet

Det hadde også vært bra om sikkerhetsklassifisering hadde vært med under apparattyper i NKKN.

Telefax – vedr. evaluering av NKKN’s virksomhet

Legg igjen en kommentar