Referat fra styremøte i MTF, 14.09.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

8/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

9/95   Innkomne saker.

4/95    Styrets budsjettoppfølging.

3/95   Avlønning av kasserer.

10/95   Adresse MTF.

11/95   BBS-arbeidet.

12/95  Kurs: BBS/Internett.

13/95   Evaluering av NKKN.

14/95   Klinikkingeniør – MTF.

15/95   Tid og sted for neste møte.

16/95   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 14.09.1995

Legg igjen en kommentar