Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger/Fredrikstad

Styret i Medisinsk Teknisk Forening bedømmer NKKN’s virksomhet som følger:

  •  Virksomheten generelt
  •  Kvaliteten på arbeidet (nomenklatur og typeregister)
  •  Nytteverdi (for sykehusansatte, leverandører, offentlige organer m.m)
  •  Hvilken rolle NKKN bør ha i fremtiden
  •  Andre/utvidede satsingsområder

En uttalelse sendes til Stavanger og Fredrikstad.

Les en detaljert beskrivelse av hvert punkt i:

Evaluering av NKKN’s virksomhet, Stavanger

 

 

Legg igjen en kommentar