Vedrørende MTA-nett

Fra: Øystein Skaanes-Larsen
Til: Tore Løken og Kjetil Palmquist

 

På styremøte 14. september 1995 ble forslag av Palmquist om MTA-nett diskutert. Forslaget hans er i tråd med MTF’s ønsker ved at det gir MTF tilgang på MTA-nett via Internet. Forskjellen ligger i at det er knyttet noe mer penger fra MTF’s side inn i en eventuell utprøving. I tillegg er utprøvingsfasen utvidet til å vare i 6 måneder. Hans finansieringsplan omfatter også bidrag fra utstyrsleverandørene.

Vedrørende MTA-Nett

 

 

Legg igjen en kommentar