Utkast til: HAF/LFH/MTF Seminar 18.10.1995

Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

Hovedtema:

En fornuftig og akseptabel arbeidsdeling mellom sykehusenes og leverandørenes medisinsk tekniske avdelinger.

Arbeidsoppgavene omfatter i store trekk arbeide i forbindelse med medisinsk teknisk utstyr:

  • Montasje og installasjon
  • Service og vedlikeholdsavtaler
  • Akuttservice
  • Kontrolloppgaver og oppdateringer
  • Opplæring

Det forutsettes at leverandørene har ansvaret for følgende oppgaver:

  • Montasje og installasjon
  • Garantiarbeide
  • Oppdateringer

Les mer om HAF/LFH/MTF dagsseminar, Forslag til foredragsholdere, samt Program til seminaret i:

HAF,LFT,MTF seminar 18. Oktober i Oslo

Legg igjen en kommentar