Referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring i regionsammenheng, prosedyreutvikling

Tirsdag 10. okt. 1995 ble det avholdt møte i denne gruppen ved RIT, MTA.

Saksliste:

  1. Referat fra møtet 8.05.95
  2. Gjennomgang av skrevne prosedyrer
  3. Feilstatistikk, gjennomgang av data fra vedlikeholdsystem, rapport fra Elisabeth og Siri
  4. Hvordan blir risikovurderingen ivaretatt samtidig som vi oppnår en reell framdrift?
  5. Identifisering av nye prosedyrer som skal skrives
  6. Økonomi, budsjett

Referat fra møte i samarbeidsgruppa for kvalitetssikring

Legg igjen en kommentar