Referat fra møte i NKKN 12.10.1995

Sted: Haukeland sykehus, Bergen

  1. Referat fra forrige møte (09.05.95).
  2. Økonomi.
  3. Søknad om videre drift av NKKN.
  4. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
  5. Gjenopprettelse av ekspertgrupper.
  6. Orientering og internasjonalt nomenklaturprosjekt.
  7. Utvidelse av nomenklaturet til andre kategorier.
  8. Prosedyrer/rutiner/kvalitetssikring.
  9. Korreksjon til informasjon utsendt av DANO-prosjektet.
  10. Eventuelt.

Referat fra møte i NKKN 1995

Legg igjen en kommentar