Referat fra Redaksjonskomitémøte HMT

Referat fra møte 27/10-94 ble gjennomgått uten spesielle kommentarer.

Salgsrapportene pr. 30/9 viser at salget i HMT ligger ca. kr. 100.000,- over budsjett. Tidsskriftet er tverrfaglig – medlemmene i de forskjellige foreningene leser om «hverandres» fagområder.

Forslag til tema i 1996:

  • Profesjoner innen helsevesenet
  • Nukleær medisin
  • Norskprodusert medisinsk utstyr osv.

Les resten av forslag til tema i 1996, samt tiltak som vil bli gjennomført for å markedsføre tidsskriftet bedre i:

Referat fra redaksjonskomitemøte HMT

Legg igjen en kommentar