Sirkulasjonssak for styret i MTF

Fra: Arne Rettedal

Sak 11/95: BBS-arbeidet

Forslag til vedtak:

  1. Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern systemansvarlig til et slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist.
  2. Styret ber i første omgang Høgskolen i Stavanger å opprette en enkel hjemmeside på WWW for MTF, slik at alle som etterhvert skaffer seg tilgang til Internett, kan finne basale opplysninger og e-post adresser for de øvrige medlemmer som er tilknyttet.
  3. MTF tar kontakt med NKKN og LFH for å gjøre dette kjent og med en anmodning om gjøre de aktuelle databasene tilgjengelig over Internett.

Sirkulasjonssak for styret i MTF

Legg igjen en kommentar