MTA-nett

Styret i MTF har behandlet saken om MTA-nett.

Følgende vedtak er fattet:

Styret er av den oppfatning at den mest hensiktsmessige plattform for elektronisk               post og informasjonsutveksling mellom medlemmene i MTF er Internett. På grunn               av de store kostnadene forbundet med å ha en ekstern «systemansvarlig» til et               slikt system, avsluttes denne saken med Kjetil Palmquist. Kjetil Palmquist                           tilgodesees med et beløp på kr 5000 som en kompensasjon for det arbeidet han                 frivillig og ut fra egen interesse har nedlagt.

AD. MTA-nett

 

Legg igjen en kommentar