Innkalling til styremøte, 9.11.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

17/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

18/95  Øvrige referatsaker:

  • Styringsgruppen for NKKN
  • Gruppen for kvalitetssikring
  • Endagsseminaret sammen med LFH og HAF
  • Sirkulasjonssak vedr. sak 11/95, BBS-arbeidet
  • Hospital96
  • MFTL96

4/95, 3/95 og 10/95 er oppfølging av tidligere behandling/utsettelse:

4/95  Stryets budsjettoppfølging. Kasserer presenterer økonomisk status.

3/95   Avlønning av kasserer.

10/95   Adresse for MTF.

11/95   BBS-arbeidet ansees som lukket i.o.m. sirkulasjonsvedtaket som var enstemmig.

12/95   Kurs: BBS/Internett var utsatt.

Les resten av innholdet i:

Innkalling til styremøte, 09.11.1995

Legg igjen en kommentar