Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Arne Bøe og Alan Fields (Haukeland sykehus) har registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstysregristre for MTU. Praksisen for hvordan utstyr registreres er høyst forskjellig.

Dette burde være en veldig god sak for MTF å engasjere seg i. Prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for å så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt

Legg igjen en kommentar