Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok

Forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

Undertegnede har gjennom sitt daglig virke registrert en kontinuerlig aktivitet på sykehusenes MTA’er med hensyn til å oppfylle kravene om å holde og oppdatere utstyrsregistre for MTU.

Det menes at prosjektet burde organiseres og ledes av MTF, og det burde søkes om midler til driften av prosjektet. Det kan også være en tanke at MTF bruker en del egne midler for å vise egen seriøsitet ovenfor myndighetene.

Fremgangsmåten kan f.eks. være å engasjere cirka tre av de ledende MTA’ene på området, og samordne deres rutiner og anbefalinger for så å utgi dette som en nasjonal retningslinje.

Forslag til nytt prosjekt, prosedyrehåndbok

 

Legg igjen en kommentar