Referat fra styremøte i MTF, 10.11.1995

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

17/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

18/95   Øvrige referatsaker.

4/95   Budsjett oppfølging.

3/95   Avlønning av kasserer.

10/95   Adresse MTF.

19/95   Internett.

20/95   Klinikkingeniør.

21/95   Teorikrav i samtykkeordningen.

22/95   MTFL98.

23/95   Dataassistert opplæring av pleierpersonell i gass- og elektrisk sikkerhet.

29/95   Neste møte på RH 25.1.96, kl. 10.00.

25/95   Eventuelt.

Referat fra styremøte i MTF, 10.11.1995

 

Legg igjen en kommentar