Årsrapport 1995

I henhold til avsnitt 7 i Retningslinjer for ordning av praksis for «ET-godkjenning» – samtykke – til å foreta reparasjon og service på elektromedisinsk utstyr (Versjon mars 1995), skal sekretariatet utarbeide en årsrapport som stiles til samtlige praksisplasser og til interessentene MTF, NFMF, NOBI, OREE og Rikstrygdeverket. 

Det er laget halvårsrapporter til rådsmedlemmene. Det har blitt diskutert om sekretariatet kan påta seg oppgavene med å utvide ordningen til å omfatte uformelle autorisasjoner, fagdifferensierte og/eller nivådifferensierte.

Det vedlegges pensumliste for skriftlig prøve til praksisordningen/samtykke. Sekretariatet vil kreve et gebyr for prøve.

Årsrapport 1995

Legg igjen en kommentar