Programkomiteens faglige program

I følge referatet fra  siste møte i forum for medisinsk tekniske ledere ble Erik Høibjelke (teknisk sjef, Ullevål sykehus) utnevnt som ansvarlig for neste års arrangement.

Vedlagt følger programkomiteens faglige program for landsmøtet. I tillegg har samarbeidsgruppen for Prosedyrebanken allerede berammet et møte dagen før landsmøtet.

Det finnes ikke program for landsmøtet, derfor er det umulig å referere til dette.

Programkomiteens faglige program

Legg igjen en kommentar