Telefax – vedr. brev fra NKKN

Vedrørende forslag til nytt prosjekt: prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr

MTF viser til NKKN’s brev, datert 6. november 1995. Dette ble tatt opp i styremøte i MTF 10.november 1995.

MTF er enig i at det er behov for en prosedyrehåndbok og er selvfølgelig glad for det initiativ som NKKN har tatt, men etter MTF’s mening er en prosedyrehåndbok for registrering av medisinsk utstyr en oppgave som hører inn under NKKN’s arbeidsområde. NKKN må for egne midler drive et eventuelt prosjekt innen dette.

Telefax – vedr. brev fra NKKN

 

Legg igjen en kommentar