Innkalling til generalforsamling i MTF, 14.03.1996

Sted: Kurssenteret på Hotel Røros.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av møteinnkalling, dagsorden og forhåndsmedlemmer.
  2. Valg av ordstyrer og referenter.
  3. Årsberetningen.
  4. Regnskap og revisors beretning.
  5. Budsjett.
  6. Valg av styre, revisor og valgkomite.
  7. Årskontingent.
  8. Landsmøte 97, 98 og 99.
  9. Samtykkeordningen, mulig utvidelse.
  10. Andre saker og eventuelt.

Innkalling til generalforsamling i MTF, mars 1996