Innkalling til styremøte, 25.01.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

1/96   Godkjenning av referat fra forrige møte.

2/96   Øvrige referatsaker.

4/95   Budsjett oppfølging.

19/95   Internett. Høgskolen i Stavanger lager hjemmeside for MTF.

20/95   Klinikkingeniør.

5/96   Praksisordning.

23/95   Dataassistert opplæring av pleierpersonell i gass- og elektrisk sikkerhet.

6/96   Årsmøtet på Rørøs. Status arrangement. Årsberetning. Valgkomité.

7/96   MTF’s internasjonale profil. Danske medisin teknikere ønsker et samarbeid med MTF.

8/96   Lederseminar.

9/96   Neste møte.

39/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 25.01.1996

Legg igjen en kommentar