Til styremøte i MTF Rikshospitalet, 1996

Sak 4/95 Budsjett oppfølging. 

Tore G.Løken har undersøkt ytterligere med DnB og den kontoen MTF har (bedriftssparekonto) gir maksimalt utbytte med tanke på bindingstid og renter.

Obligasjoner i Norsk Hydro gjelder fortsatt.

Les resultatregnskap MTF’s Fond for Regnskapsåret 01.01.1995 – 31.12.1995 i:

Til styremøte i MTF Rikshospitalet

Legg igjen en kommentar