Referat fra styremøte i MTF, 25.01.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

1/95   Godkjenning av referat fra forrige møte.

2/95   Øvrige referatsaker.

4/95    Budsjett oppfølging. Tore sitt forslag til plassering av midler.

19/95   Internett.

20/96   Klinikkingeniør.

5/96   Samtykkeordningen.

23/96   Dataassistert opplæring av pleierpersonell i gass og elektrisk sikkerhet.

6/96  Årsmøtet på Røros.

7/65   MTF’s internasjonale profil.

8/96   Lederseminaret.

9/96   Neste møte.

10/96   Eventuelt.

Adresseliste for styret i MTF, 1996

Referat fra styremøte i MTF, 25.01.1996

 

Legg igjen en kommentar