Spørreskjema til medlemmene i MTF

Styret i MTF arbeider kontinuerlig med å øke fagets og medlemmers anseelse og innflytelse. I forhold til tidligere diskusjoner i foreningen om godkjenningsordninger og kompetanse, ble det oppdaget at MTF mangler opplysninger om foreningens medlemmer.

Styret i MTF ber sine medlemmer fylle ut spørreskjemaet etter beste evne.

Spørreskjema til medlemmene i MTF

Legg igjen en kommentar