Innkalling til styremøte, 20.02.1996

Sted: Rikshospitalet.

Saksliste:

11/96   Godkjenning av referat.

12/96   Referatsaker.

5/96   Organisering av samtykkeordningen i forhold til styret i MTF. Godtgjøring av kompendieskriving. Erik Fønstelien informerer om samtykkeordningen.

13/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte, 20.02.1996

 

 

 

Legg igjen en kommentar