Referat fra styremøte, Rikshospitalet, 1996

Sted: Rikshospitalet

Saksliste:

11/96   Godkjenning av referat.

12/96   Referatsaker.

5/96   Samtykkeordningen.

  • Sekretariat
  • Kompendium
  • Utvidelse
  • Rådet for samtykkeordningen
  • Vedtak til generalforsamlingen

13/96   Eventuelt.

Referat fra styremøte, Rikshospitalet, 1996

Legg igjen en kommentar