Referat fra styremøte i MTF, 13.03.1996

Sted: Røros.

Saksliste:

Sak 14/96   Godkjenning av referat.

15/96   Referatsaker.

16/96   Spørreundersøkelse.

17/96   Møte med Danske Med.Tekn.Forening representert ved Ole Bergsten.

18/96   Forberedelse til generalforsamling.

19/96   Eventuelt.

Innkalling til styremøte i MTF

Referat fra styremøte i MTF, 13.03.1996

 

Legg igjen en kommentar